• آیین داوطلبی

  شود از همدلی و همکاری ذوق هریک به دیگران ساری «ما نمی توانیم، تنها برای خودمان زندگی کنیم. زندگی ما به هزاران رشته نامریی وصل شده است و اقدامات ما در این مسیر به سوی ما بازمی گردند. دیدگاه ما این است: سنگ ها با هم متحد هستند و شن ها و ماسه ها از هم جدا» این مقدمه ای است که در آخرین گزارش سازمان ملل(۲۰۱۹) به مناسبت روز داوطلب(۵ دسامبر) عنوان شده است.…

  بیشتر بخوانید »
 • گردشگری،اینترنت و سکوت

  موضوع امنیت از آن موضوعات عجیب است. هر چیزی را می توان به آن نسبت داد و بر اساس آن تصمیماتی گرفت فوری و شتابزده. تصمیماتی که تبعاتش حساب نشده است و فقط می تواند در کوتاه مدت به بحران پاسخ دهد اما عواقب درازمدت آن، خود بحرانی دیگر است. قطع اینترنت در روزهایی که گذشت از این مقوله بود. آن را تصمیمی امنیتی خواندند غافل از اینکه اینترنت خودش ابزاری برای حفظ امنیت است.…

  بیشتر بخوانید »
 • روز کودک نامبارک!

  ۱۶ مهر در فرهنگ ایرانیان به نام روز جهانی کودک معروف است،اگرچه روز جهانی کودک همزمان با تصویب کنوانسیون حقوق کودکان، بیستم نوامبر برابر با بیست و نهم آبان است. اما موضوع کودک و گردشگری هم برای خودش حرف های بسیاری دارد. گردشگری کودک از آن مقوله هایی است که بسیاری از راهنماها و دفاتر مسافرتی را همراه خود کرده است اما ما به موضوع سفرهای کودکان در این یادداشت کاری نداریم. اینبار می خواهیم…

  بیشتر بخوانید »