گردشگری برای گردشگرانمطالب کوچک علمی

توسعه پایدار

توسعه پایدار
یعنی تعادل بین گذشته و آینده
یعنی طوری زندگی کنیم که آیندگان هم بتوانند
زندگی کنند.
توسعه پایدار یعنی دست یافتن به آرامش جسم، روح و محیط
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن