کتاب

کاریز در ایران

کتاب کاریز در ایران،تالیف استاد جواد صفی نژاد (پدر دانش قنات ایران) است. این کتاب از سوی  انتشارات مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی ایران در ۸۳۸ صفحه در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است.

در این کتاب سرفصل های زیر را می توانید بخوانید:
🌷باران و جایگاه جمع آوری
🌷قنات، تعریف،پیکره، تاریخ
🌷فنون حفر قنات
🌷میله قنات
🌷کوره قنات
🌷مظهر قنات
🌷قنات های مشهور ایران
🌷قنات های تهران
🌷مقنیان
🌷سکونتگاه مقنیان
🌷ابزار کار مقنیان
🌷کوَل و شیوه های بهره گیری
🌷پایاب در هاله های کویر
🌷سازه های چند قنات
🌷ساعت آفتابی، سنجش با حرکات سایه
🌷ساعت آفتابی، سنجش های فنجانی
🌷سنجش های حجمی آب
🌷نفقه
🌷اندازه گیری های سنتی
🌷انواع آبیاری سنتی
🌷سد زیرزمینی قنات وزوان میمه اصفهان

نمایش بیشتر
بستن